BẠN THUỘC NHÓM NHÂN SỰ NÀO?

BẠN MUỐN XÂY DỰNG VỚI NHÓM NHÂN SỰ NÀO TRONG CUỘC SỐNG và SỰ NGHIỆP CỦA BẠN?

******************************************

1: Nhóm thứ nhất luôn mang lại giá trị theo cấp số nhân cho bạn, cho mọi Người và cho xã hội.

2: Nhóm thứ hai luôn mang lại giá trị theo cấp số cộng cho bạn, cho mọi Người và cho xã hội.

3: Nhóm thứ Ba luôn Trừ đi giá trị của bạn, của mọi Người và của xã hội.

4: Nhóm thứ Tư luôn Chia đi giá trị của bạn, của mọi Người và của xã hội.

**************************************

1-Có năng lực nhưng khát vọng thấp

2- Có năng lực và có khát vọng cao

3- Có khát vọng cao nhưng không có năng lực

4- Không có năng lực cũng không có khát vọng.

************************************

1- NÓI ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC.
(Nhóm biết tại sao nhưng không biết làm)

2- NÓI ĐƯỢC VÀ LÀM ĐƯỢC.
(Vừa biết tại sao vừa biết làm)

3 – LÀM ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG NÓI ĐƯỢC.
(Biết làm mà không biết tại sao)

4- KHÔNG NÓI ĐƯỢC CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC.
(Không biết tại sao cũng chẳng biết làm)

******************************************

1- Nhân sự hiếm nhưng không có năng lực.

2- Nhân sự vừa Hiếm, vừa có năng lực cao.

3- Nhân sự không Hiếm, Nhưng có năng lực.

4- Nhân sự vừa không Hiếm, vừa không có năng lực.

*************************************

🌹Chúc các đồng đội thân yêu của tôi sẽ tái tạo và sắp xếp lại các mối quan hệ của mình trong công việc và trong cuộc sống, đó là nguyên tắc” ai rồi mới đến cái gì? Hay con người đi trước, công việc đi sau là vậy”

Để luôn hướng đến sự : Giàu có- Thành công và Hạnh phúc trọn vẹn.

Đừng lãng phí thời gian để đi tìm Thành công nữa, Mà hãy học hỏi, rèn luyện và khám phá những tài năng cùng năng khiếu mình có.

Học cách làm thế nào để sử dụng tài năng cùng năng khiếu của mình có lợi nhất cho mọi người, Càng mang lại lợi ích cho nhiều người, bạn sẽ càng Thành công!

Nếu ta sống có giá trị, thành công sẽ tự tìm đến!

LÊ CHÍ THANH – CEO SAIGON CENTER REAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *