1. Kỹ năng học và tự học
2. Kỹ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
3. Kỹ năng lắng nghe và học tập lời phê bình
4. Kỹ năng thuyết trình
5. Kỹ năng tư duy sáng tạo
6. Kỹ năng giải quyết vấn đề
7. Kỹ năng làm việc đồng đội
8. Kỹ năng quản lý bản thân và Tinh thần tự tôn
9. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý bản thân
10. Kỹ năng đặt mục tiêu
11. Kỹ năng đàm phán
12. Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
13. Kỹ năng đạt mục tiêu qua cấp trung gian
14. Kỹ năng tạo động lực làm việc
15. ỹ năng tư duy tổng thể
16. Kỹ năng thuyết phục
17. Kỹ năng hồi đáp
18. Kỹ năng cân bằng cuộc sống
19. Kỹ năng quản lý thời gian
20. Kỹ năng tổ chức sự kiện
21. Kỹ năng phỏng vấn
22. Kỹ năng tự tạo động lực làm việc
23. Kỹ năng viết
24. Kỹ năng giao quyền
25. Kỹ năng quản lý thay đổi
26. Kỹ năng ra quyết định
27. Kỹ năng điều hành họp
28. Kỹ năng quản lý xung đột
29. Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp
30. Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn
31. Kỹ năng quản trị ngôn ngữ cơ thể
32. Kỹ năng Khen
33. Kỹ năng chê
34. Kỹ năng xây dựng quyền
35. Kỹ Năng sử dụng quyền
36. Kỹ năng quản lý và xây dựng hình ảnh cá nhân
37. Kỹ năng giao tiếp
38. Kỹ năng điều phối nguồn nhân lực
39. Kỹ năng phản biện
40. Kỹ năng kết nối
41. Kỹ năng đồng cảm và thấu cảm với người khác
42. Kỹ Năng ngoại ngữ
43. Kỹ năng vi tính
44. Kỹ năng viết báo cáo
45. Kỹ năng ra quyết định
46. Kỹ năng quản trị cảm xúc
47. Kỹ năng khám Phá Bản Thân
48. Kỹ năng Tận dụng cơ hội
49. Kỹ năng quan sát
50. Kỹ năng Đặt Câu hỏi
51. Kỹ năng gây ảnh hưởng
52. Kỹ năng định lượng
53. Kỹ năng vượt khó và áp lực
54. Kỹ năng quản lý tài chính
55. Kỹ năng quản lý năng lượng bản thân
56. Kỹ năng tập trụng
57. Kỹ năng hài hước
58. Kỹ năng kể chuyện
59. Kỹ năng khám phá điểm mạnh và điểm yếu người khác
60. Kỹ năng cập nhật nhanh các xu hướng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *