SaiGon Center Real
 • Trong vòng 5 năm sẽ phấn đấu phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp hàng đầu các quận trung tâm TPHCM trong lĩnh vực tư vấn đầu tư BĐS.
 • Phấn đấu trong vòng 10 năm trở thành công ty BĐS có qui mô lớn và trong vòng 20 năm trở thành tập đoàn BĐS lớn Việt Nam.
 • Qua các hoạt động của mình SaiGon Center Real đem lại cho toàn bộ NV công ty không chỉ có thu nhập cao, mà còn có môi trường làm việc hiện đại – năng động – hiệu quả – cùng với cơ hội cọ sát học tập nâng cao kỹ năng sống, nâng cao chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, thăng tiến trong sự nghiệp.
 • Tạo ra nhiều cơ hội, sự khích lệ, đoàn kết, tương trợ, hợp tác, tính kỉ luật cao, tác phong chuyên nghiệp với văn hóa 5T cùng Với Giá Trị Cốt: TRUNG THỰC – TRUNG THÀNH-TRÁCH NHIỆM và Giá Trị Nền Tảng: Tình yêu thương – Niềm vui – Sự Tin tưởng – Sự Nhất quán – Sự Dũng cảm và Tinh thần Trách nhiệm.  là những yếu tố tạo nên văn hóa của công ty.
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ Lãnh Đạo-QL, nhân viên có tài năng cùng nhân cách lớn (TÂM VÀ TẦM) với tư duy dám nghĩ lớn, dám dẫn đầu, có văn võ song toàn, giỏi về chuyên môn, đam mê và giàu khát vọng, tận tụy với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh nền tảng cho sự phát triển của công ty.nghề môi giới bất động sản
 • Đào tạo, xây dựng, hoàn chỉnh Bộ Máy Tổ Chức – Quản Trị – Điều Hành
 • Xây dựng Quy chế công ty để làm cơ sở cho hoạt động điều hành và quản trị.
 • Xây dựng Quy định để làm cơ sở hành động cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty.
 • Xây dựng Quy trình, hướng dẫn, bản mô tả công việc để chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ trong công ty.
 • Xây dựng Hệ Thống Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ nhằm theo dõi, đánh giá và tăng cường tính tuân thủ trong hệ thống.
 • Xây dựng và phát triển văn hóa công ty.
 • Đào tạo và nâng cao về kỹ năng bán hàng, bán hàng phân khúc cao, kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng quản lý cao cấp
 • Chủ động tạo dựng nhân lực cao cấp từ chính nguồn nhân lực của mình để chuẩn bị cho kế hoạch và chiến lược mở rộng và phát triển.
 • Cùng nhau xây dựng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, trình độ cho nhân viên, đào tạo hướng dẫn cho các phòng ban, các bộ phận, phát triển nguồn nhân lực Công ty.
 • Xây dựng hệ thống quản lý công ty thống nhất
 • Xây dựng chiến lược đầu tư có tập trung
 • Phối hợp hoạch định, đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao
 • Củng cố, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin gồm: phần mềm trang website, phần mền kế toán … để đưa công ty ngày càng chuyên nghiệp hóa trong hoạt động quản lý – điều hành Công ty.