Vị trí: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả chi tiết công việc:
– Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế
toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.
– Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên, bảo đảm tính chính
xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công
ty.
– Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài chính
của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý
tiền hàng.
– Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của
các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai
sót ( nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
– Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo
cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định.
– Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân
tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử
dụng vốn.
– Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong
công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần
hành kế toán được phân công.
– Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được
yêu cầu.
– Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đặc biệt là lĩnh vực kế toán quản
trị để nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý tài chính kế toán và đạt hiệu qủa cao nhất.
– Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động
của Phòng TCKT sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đã giải quyết hoặc
được ủy quyền giải quyết.
– Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách
đảm bảo an toàn, bảo mật.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp: Đại học (trở lên), ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí tương
đương – Đã làm việc ở công ty lớn
– Đã từng làm việc trong ngành Bất động sản là một lợi thế
– Tuổi từ 25 tuổi trở lên.
– Tin học văn phòng tốt.
– Trung thực, có trách nhiệm cao với công việc
– Chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến ham học hỏi vì ngoài làm kế toán các bạn sẽ được
thử sức ở nhiều công việc khác để giúp các bạn phát triển bản thân toàn diện về mọi
mặt
– Làm việc giờ hành chính: Thứ 2 – thứ 7 – 8:00′ Am – 17:30′ Pm

Phòng Nhân sự

Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Sài Gòn Center Real 

Trụ Sở Chính: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: (028)38.25.8686

Email: [email protected]

Tiêu đề email và CV ứng tuyển: “Họ và tên – vị trí ứng tuyển”

Hoặc Ứng tuyển trực tuyến: https://goo.gl/forms/h3agcguf94mhQYmF3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *