Mấy lời nhắn gửi đến các tướng lĩnh cùng tất cả các thành viên của SAIGON CENTER REAL!

* Muốn thành công vượt trội Bạn cần phải học làm lãnh đạo, đi đầu luôn kích hoạt tài năng, học hiểu mình, hiểu người, năng lực lãnh đạo đã bao hàm rất nhiều năng lực khác.

* Học lãnh đạo không nhất thiết phải làm lãnh đạo, đỉnh cao nhất của lãnh đạo là “ lãnh đạo bản thân để sống tốt hơn,” gia đình thịnh vượng cũng cần lãnh đạo, hãy học làm lãnh đạo khi chưa là lãnh đạo.

* Hãy luôn nhắc nhở Bản thân “ Mục Tiêu của các thành viên, của đội nhóm, của tập thể Quan trọng hơn vai trò của bản thân” đừng vì sỉ diện, vì ích kỉ mà đặt vai trò của bản thân quan trọng hơn mục tiêu, bạn sẽ thất bại, mất nhóm, mất luôn vai trò lẫn mục tiêu của mình, thành công của nhóm mới thể Hiên tài năng lãnh đạo của bạn, bạn sẽ đạt cả mục tiêu lẫn vai trò.

• Ngày mà các bạn nhận nhiệm vụ lãnh đạo là ngày bạn đã từ bỏ quyền nghĩ cho bản thân và không còn sống vì mình nữa vì ” Lãnh Đạo là phục vụ, là tầm ảnh hưởng chứ không phải chức Danh” nếu mọi việc bạn làm chỉ vì chức danh, bạn đã tự chôn vùi sự nghiệp của mình rồi đấy.

• Lãnh Đạo là gia tăng giá trị và nâng tầm mọi người rồi mọi người sẽ gia tăng giá trị và nâng tầm các bạn.

• Những tướng soái lưu danh trong lịch sử luôn là những người, ngoài trí tuệ vượt trội của mình, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân của họ và những người thân cận. Chỉ khi ấy uy tín của họ mới đủ trọng lượng điều hành từng người làm việc một cách tự nguyện, bất vụ lợi..

•Đó cũng là văn hóa, là triết lý, là văn hoá, là chiến lược và là chìa khoá vàng tạo nên thành công của SAIGON CENTER REAL!!!

*******************************

Về căn bản có 4 nhóm người:

1: Nhóm thứ nhất luôn mang lại giá trị theo cấp số nhân cho bạn, cho mọi Người và cho xã hội.

2: Nhóm thứ hai luôn mang lại giá trị theo cấp số cộng cho bạn, cho mọi Người và cho xã hội.

3: Nhóm thứ Ba luôn Trừ đi giá trị của bạn, của mọi Người và của xã hội.

4: Nhóm thứ Tư luôn Chia đi giá trị của bạn, của mọi Người và của xã hội.

P/S: Thành công luôn thuộc nhóm 1 và nhóm 2.

Đừng lãng phí thời gian để đi tìm Thành công nữa, Mà hãy học hỏi, rèn luyện và khám phá những tài năng cùng năng khiếu mình có.

Học cách làm thế nào để sử dụng tài năng cùng năng khiếu của mình có lợi nhất cho mọi người, Càng mang lại lợi ích cho nhiều người, bạn sẽ càng Thành công!

Nếu ta sống có giá trị, thành công sẽ tự tìm đến!

*******************************************

🎯Người không học như Ngọc không mài.

🎯Lãnh Đạo và học tập là hai việc không thể tách rời.

🎯Nếu làm việc và học tập chỉ để bắt kịp với Đà phát triển của xã hội, bạn chỉ mãi là người nhạt nhoà trong vô vàn Người trong đám đông đó.

*********************************

Quá trình học hỏi của người lãnh đạo được chia làm 5 giai đoạn:

giai đoạn 1: Tôi không biết những gì tôi không biết.

giai đoạn 2: Tôi biết những gì tôi cần biết

giai đoạn 3 : Tôi biết những gì tôi không biết

gia đoạn 4 : Tôi biết, tôi phát triển, và bắt đầu thể hiện

giai đoạn 5: Tôi phát triển dễ dàng nhờ vào những gì tôi biết.

Ở giai đoạn 5, những gì chúng ta đã bỏ công sức phát triển, học hỏi – theo Luật tiến trình – bắt đầu đem lại thành quả.

VANHOA5T sai gon center real

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *