Công Ty Saigon Center Real đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. Thông qua sự kiện này SGCR muốn chia sẻ các kiến thức và kỹ năng cho các bạn sinh viện trong việc tìm việc và phỏng vấn. Đồng thời đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong ngành Bất Động Sản thu nhập từ 300tr đến 5 tỷ / Năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *