TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Từ ngày 18 tháng 03 năm 2020 thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch Covid-19:

1.      Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch cấp Công ty:

  • Trưởng ban: Bà Phùng Thị Diễm Kiều – Phó Tổng Giám đốc Thường trực.
  • Phó ban:

+    Ông Nguyễn Hữu Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh;

+    Ông Bùi Quốc Chính – Giám đốc Chi nhánh Quang Trung;

+    Bà Dương Khánh Ly – Trợ lý Tổng Giám đốc.

2.      Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch cấp Cụm:

     Cụm 1 bao gồm: Khối Kinh Doanh Trụ sở  Nguyễn Huệ, Chi nhánh An Dương Vương, Chi nhánh Tô Hiến Thành, Chi nhánh Trần Não, Chi nhánh Itaxa, Chi nhánh Ung Văn Khiêm.

  • Trưởng ban: Ông Nguyễn Khưu Nam Khánh – Giám đốc Khối Kinh doanh Trụ sở Nguyễn Huệ.
  • Phó ban:

+    Bà Trần Thị Nguyệt Minh – Giám đốc Chi nhánh Itaxa;

+    Ông Nguyễn Văn Thao – Giám đốc Chi nhánh An Dương Vương;

+    Ông Lý Văn Thái – Giám đốc Chi nhánh Tô Hiến Thành;

+    Ông Mai Xuân Nghĩa – Giám đốc Chi nhánh Trần Não;

+    Ông  Nguyễn Đình Tuyên – Giám đốc Chi nhánh Ung Văn Khiêm.

  • Ủy viên: Cấp Phó Giám Đốc các Chi nhánh cụm 1.
  • Phụ trách truyền thông: Ông Lý Văn Thái.

     Cụm 2 bao gồm: Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, Chi nhánh Nguyễn Văn Đậu, Chi nhánh Cộng Hòa, Chi nhánh Quang Trung.

  • Trưởng ban: Ông Đoàn Quang Huy – Giám đốc Chi nhánh Cộng Hòa.
  • Phó Ban:

+    Ông Tạ Minh Nghiệp – Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi;

+    Bà Phan Thị Phương Nguyên – Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Văn Đậu;

+    Ông Nguyễn Phước Tần – Phó Giám đốc Chi nhánh Quang Trung.

  • Ủy viên: Cấp Phó Giám Đốc các Chi nhánh cụm 2.
  • Phụ trách truyền thông: Ông Nguyễn Phước Tần
Điều 2: Từ ngày 18 tháng 03 đến hết ngày 01 tháng 04 năm 2020 thay đổi thời gian, địa điểm làm việc cho nhân sự toàn hệ thống như sau:

–         Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Áp dụng với những nhân sự được phép lên văn phòng Công ty làm việc theo quy định):

+      Buổi sáng: Từ 9h00 đến 12h00;

+      Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30.

+      Chủ nhật không mở cửa.

+      CBNV khi đi làm bắt buộc phải mang khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân và nơi làm việc. Hạn chế tụ tập đông người, hủy toàn bộ các cuộc họp tập trung trên 10 người.

–         Trong thời gian trên toàn thể CBNV làm việc tại nhà, Nhân sự được phép lên văn phòng Công ty làm việc theo quy định chỉ làm việc tại địa điểm sau:

+      Đối với cụm 1: Lầu 7 Trụ sở Nguyễn Huệ.

+      Đối với cụm 2: Lầu 4 Chi nhánh Cộng Hòa.

+      Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch cấp Cụm có trách nhiệm phân công nhân sự giữ chìa khóa văn phòng, đồng thời báo cáo tình hình hoạt động của các văn phòng trước Ban Tổng giám đốc.

+      Các Chi nhánh còn lại tạm thời đóng cửa, ngưng hoạt động. Giám Đốc Chi nhánh có trách nhiệm thu hồi, bảo quản chìa khóa văn phòng Công ty, tắt toàn bộ trang thiết bị (trừ Camera) và niêm phong văn phòng làm việc trong thời gian trên.

Lầu 11 Trụ sở Nguyễn Huệ hoạt động bình thường. CBNV Khối Nội chính làm việc theo sự phân công của Trưởng Ban.

 

Điều 3: Từ ngày 18 tháng 03 đến hết ngày 01 tháng 04 năm 2020, quy định các nhân sự được phép lên văn phòng công ty làm việc:

–       Nhân sự được phép lên văn phòng Công ty làm việc mỗi ngày bao gồm:

+       Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch;

+       01 Phó Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch;

+       01 Ủy viên chỉ đạo phòng chống Đại dịch;

+       01 Nhân viên Hành chính nhân sự kiêm Thủ quỹ;

+       01 Nhân viên IT;

+        01 Nhân viên Kế toán;

+        01 Nhân viên Pháp Chế.

(Danh sách cụ thể theo file đính kèm).

–       Trường hợp CBNV Khối Kinh doanh có nhu cầu lên văn phòng Công ty làm việc, thực hiện:

+       Nhân sự thuộc cụm nào phải được xác nhận (qua tin nhắn) bởi Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch Cụm đó.

+       Trường hợp vi phạm không có xác nhận tự ý lên văn phòng, áp dụng chế tài: 5.000.000 VNĐ/người/lần vi phạm.

+       Các trường hợp có thể phê duyệt lên văn phòng Công ty bao gồm:

·  Đưa Khách hàng lên văn phòng chốt sales;

·  Nhờ Bộ phận HCNS soạn thảo Hợp đồng để ký kết;

·  Nộp hoặc nhận các khoản phí;

Các trường hợp khác được  Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Đại dịch phê duyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *