Tag Archives: ngày hội việc làm

Ngày Hội Việc Làm Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

 Công Ty Saigon Center Real đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. Thông qua sự kiện này SGCR muốn chia sẻ các kiến thức và kỹ năng cho các bạn sinh viện trong việc tìm việc và phỏng vấn. Đồng thời đem đến nhiều […]