Tag Archives: việc làm bất động sản

Ngày Hội Việc Làm Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM ——————————– Ngày hội việc làm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Saigon Center Real nhiệt liệt chào mừng hơn 500 bạn sinh viên gia nhập Đại gia đình của chúng tôi.  

Ngày Hội Việc Làm Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

 Công Ty Saigon Center Real đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. Thông qua sự kiện này SGCR muốn chia sẻ các kiến thức và kỹ năng cho các bạn sinh viện trong việc tìm việc và phỏng vấn. Đồng thời đem đến nhiều […]