Vị Trí: TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP CHẾ

Mô tả công việc:
– Phân tích các rủi ro pháp lý và đề xuất giải pháp cho Ban Tổng Giám đốc đối với
việc phát triển các dự án kinh doanh thuộc Nhóm doanh nghiệp phụ trách
– Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc và giám đốc các chi nhánh của Công ty về các
vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
– Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực tế phù hợp, khi có vấn đề phát sinh trong quá
trình hoạt động của các Chi nhánh
– Phổ biến và hướng dẫn áp dụng qui định của pháp luật tới toàn thể Công ty
– Tham mưu, đóng góp ý kiến và trực tiếp xây dựng các văn bản liên quan đến quản
trị doanh nghiệp cho khối Công ty và các Chi nhánh.
– Phân tích tình huống, đánh giá tổng quan và đề xuất giải pháp để giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, khiếu kiện nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.
– Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ và tiến hành hoạt động giám sát tuân thủ pháp lý
của các Ban, phòng và Chi nhánh trong toàn Công ty
– Tư vấn, thẩm định và kiểm soát pháp lý đối với các văn bản quản trị của các Ban,
phòng và Chi nhánh trong toàn Công ty
– Dự thảo, rà soát các hợp đồng phức tạp/nhạy cảm của Công ty, các chi nhánh, đảm
bảo tính qui chuẩn chung về qui cách hợp đồng của Công ty và lợi ích của các Chi
nhánh.
– Dà soát nhằm phát hiện các nội dung bất lợi do đối tác soạn thảo và đưa vào trong
các Hợp Đồng; phân tích và đề xuất thay đổi để đảm bảo một giải pháp tối ưu.
– Hỗ trợ các Ban, Phòng, chi nhánh và bộ phận về khía cạnh pháp lý trong việc ký kết,
thực hiện hợp đồng.
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các gói tư vấn pháp lý đối với các group, team,
hoặc các chuyên viên Sale trong phạm vi các gói và giá dịch vụ
– Trao đổi, theo dõi kết quả thực hiện các gói tư vấn và môi giới dịch vụ.
– Đối chiếu điều kiện pháp lý và hoàn cảnh thực tiễn để đánh giá giải pháp của các gói
tư vấn, môi giới.
– Lập kế hoạch biên tập các bản tin pháp lý để truyền thông tới toàn thể CBNV trong
toàn Công ty
– Thực hiện các công việc khác có liên quan để đảm bảo cho Công ty và các Chi
nhánh không vi phạm pháp luật
– Quản lý các công việc chuyên môn và điều hành bộ phận pháp chế theo phân công
của Phó Tổng GĐ nội chính và trưởng Ban Hành chính – Nhân sự
– Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong bộ phận theo phương thức trao đổi nhóm
và/hoặc đào tạo tại chỗ thường xuyên.

Yêu cầu
– Trình độ Chuyên môn: Đại Học
– Trình độ ngoại ngữ: A
– Trình độ vi tính: B
– Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) :
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoặc lĩnh vực đầu tư; Hiểu biết tình hình
kinh tế xã hội vĩ mô. Nắm vững pháp luật đầu tư bất động sản; Luật doanh nghiệp;
Luật đầu tư; Luật đấu thầu; Luật Nhà ở, Luật đất đai; Luật lao động và các bộ luật
liên quan.

– Kỹ năng mềm tốt.

Phòng Nhân sự

Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Sài Gòn Center Real 

Trụ Sở Chính: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: (028)38.25.8686

Email: [email protected]

Tiêu đề email và CV ứng tuyển: “Họ và tên – vị trí ứng tuyển”

Hoặc Ứng tuyển trực tuyến: https://goo.gl/forms/h3agcguf94mhQYmF3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *