“CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LÀ TẬP TRUNG VÀO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI”

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC NGÀY HẾT HẠN TÌNH TRẠNG ĐĂNG TUYỂN
1 Trưởng ban admin 1 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 31/3/2022 Gấp
2 Sale admin 2 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 31/3/2022 Gấp
3 Nhân viên hành chính nhân sự 2 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 31/3/2022 Gấp
4 Lập trình viên/ Developer 3 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 31/3/2022 Gấp
5 IT Support 1 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 31/3/2022 Gấp
Ứng tuyển ngay